Siste informasjon

Vel møtt til "uorganisert" spill mandag og onsdag


Årsmøte 2021!

Avholdes i Lucy Bowls lokaler mandag 28. juni (etter spilling)
Forslaget til saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, 
må være styret i hende senest 2 uker før.  

Medlemskontingent for 2021

Kr 350,- (som i 2020) bes innbetalt til kontonr. 3625.57.51497Siden oppdatert 1. juni  2021 
NB! Klubbsangen er flyttet til "Turer og div info"